אודות השרת

הסבר בקצרה על עברו של השרת ועל ייעודו
Gz Spacer

שרת הראסט של קהילת גיימינגזון נוצר בשנת 2020 במטרה לשפר ולהגדיל את קהילת הראסט הישראלית, לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט - לפתיעם ברשג - ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה.

קיטים - Kits

הסבר בקצרה על עברו של השרת ועל ייעודו
Gz Spacer

שרת הראסט של קהילת גיימינגזון נוצר בשנת 2020 במטרה לשפר ולהגדיל את קהילת הראסט הישראלית, לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט - לפתיעם ברשג - ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה.

לוט - Loot

הסבר בקצרה על עברו של השרת ועל ייעודו
Gz Spacer

שרת הראסט של קהילת גיימינגזון נוצר בשנת 2020 במטרה לשפר ולהגדיל את קהילת הראסט הישראלית, לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט - לפתיעם ברשג - ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה.